Underviser i

  • Matematikk

Forskar på

  • Geometri
  • Algebra
  • Partielle differensialligninger
  • Endelige element-metoder