Landskap og væren i formative praksiser

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Februar 2016 - Februar 2030