Studieprogramleiar

Arne Kaldestad

Arbeids- og kompetanseområde

Studieprogramleiar PPU og vidareutdanningar IPRS ved FLKI

Forskingsområde: Lærarmotivasjon, vurdering, kroppsøving og PPU Y og A. Underviser pedagogikk og fagdidaktikk i kroppsøving på PPU.

- Ungdomstrinn i utvikling

Underviser i

  • PPU - Praktisk pedagogisk utdanning
  • Fagdidaktikk kroppsøving

Forskar på

  • Lærarrolla
  • Motivasjon
  • Vurdering
  • Kroppsøving

Forskargrupper