Studieprogramleiar

Arne Kaldestad

Arbeids- og kompetanseområde

Studieprogramleiar for praktisk-pedagogisk utdanning, master i didaktiske praksisar, master i praktisk utdanningsvitskap og vidareutdanningar ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.

Forskingsområde: Lærarmotivasjon, vurdering, kroppsøving og PPU Y og A. Underviser pedagogikk og fagdidaktikk i kroppsøving på PPU.

- Ungdomstrinn i utvikling