Studieprogramleiar

Arne Kaldestad

Arbeids- og kompetanseområde

Studieprogramleiar for praktisk-pedagogisk utdanning, master i praktisk utdanningsvitskap, master i didaktiske praksisar, og vidareutdanningar ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.

Eg har bakgrunn som lektor frå vidaregåande skule, og frå undervisning og rettleiing i praktisk-pedagogisk utdanning. Har sidan 2019 vore ein del av Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA).

Interessefelt:

- Utdanningsleiing

- Klasseleiing

- Lærarrolla

- Profesjonsetikk

- Didaktikk og fagdidaktikk

- Motivasjon

 

Har tidlegare vore involvert i ungdomstrinnssatsinga, Ungdomstrinn i utvikling. Her jobba vi særskilt med skuleutvikling, klasseleiing, og praktisk og variert undervisning.

Underviser i
 • PPU - Praktisk pedagogisk utdanning
 • Didaktikk
 • Fagdidaktikk kroppsøving og idrettsfag
Forskar på
 • Utdanningsleiing
 • Læraren som leiar
 • Motivasjon
 • Motivasjon for å bli lærar
 • Kroppsøving/idrettsfag
Forskargrupper
 • Danning - natur, kropp, bevegelse
 • Kvantegruppa – forskargruppe for kvantitativ utdanningsforsking

 • Mangfold og inkludering