Høgskulelektor

Lotte Malterud Grøndahl

Underviser i

Friluftsliv
Pedagogikk
Trening, fysisk aktivitet og helse
 

Forskar på

Kjønn, identitet, makt og diskurs innenfor idrett og friluftsliv

Forskargrupper

Læring, kroppsøving og friluftsliv