Professor II

Suzanne Lundvall

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt arbeidsområde er främst inom skolfaget kroppsövning og idrett samt ungas attityder og deltagande i organiserad föreningsidrott og sjelv-organiserad idrett, dans og friluftsliv. 

Underviser i

utbildningsvetenskap

pedagogik

idrettspedagogik

idrettsdidaktikk

helsedidaktikk

Forskar på

- skolfaget kroppsövning og idrett; didaktik och laeringsprocesser samt aspekter av mångfald, genus, baerekraft

- laererutdanning kroppsövning og idrett

- ungas attityder till og deltagande i föreningsidrott