Førsteamanuensis

Jostein Rønning Sanderud

Arbeids- og kompetanseområde

Jostein Rønning Sanderud har vært ansatt ved HVL campus Sogndal siden 2012. Han fullførte doktorgraden om barns lek i natur i 2022 og er tilknyttet BARNkunne - Senter for barnehageforskning.

Han har utdanning i friluftslivsfag og idrett fra Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norges Idrettshøgskole.

Underviser i
 • Barnehagelærerutdanning, bachelor og master
 • Outdoor Education and Nordic Friluftsliv
 • Friluftsliv, bachelor
 • Idrettsvitenskap, master
Forskar på
 • Barns lek, erfaringer og danning i natur
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Å gå på tilrettelagte stier: Hvordan opplever aktive turgåere tilrettelegging for friluftsliv?

  Vikene, Odd Lennart, Sanderud, Jostein Rønning (2024)
 • Intervju P4 Nyhetene

  Sanderud, Jostein Rønning (2024)
 • The where, how, why, and who of movement, play and exploration in Kindergartens in Norway – a guided tour by children and teachers

  Grindheim, Maria, Sadownik, Alicja R., Sanderud, Jostein Rønning, Ødegaard, Elin Eriksen, Aadland, Eivind (2023)
 • Hva kjennetegner et godt uteområde i barnehagen?

  Sanderud, Jostein Rønning, Mari, Engesæter (2023)
 • Kjære barnehagelærere - stå opp for den kunnskapen dere har

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid, Alme, Hilde, Fimreite, Hege, Bakken, Astrid Reidun Berglid (2022)