BarnSted – fortid, nåtid og framtid

Barnehagens praksiser vil alltid være forankret til et lokalt sted – et sted der barnehagens hverdagsliv utspiller seg. Dette betyr at sted er sentralt for barns erfaringer og opplevelser.

Leder av arbeidspakken

Anne Myrstad
Førstelektor, Universitetet i Tromsø

 

I prosjektet BarnSted retter vi oppmerksomhet mot barns sanselige og kroppslige møter med ulike stedskomponenter som lokal kultur, historie, geografiske beliggenhet, topologi, materialitet, klima og værforhold. 

Hensikten er å utvikle stedrelaterte praksiser som kan bidra til barns gryende forståelser av bærekraftige prosesser i lokale og eksterne omgivelser, uavhengig av barns kulturelle og etnisk bakgrunn og tilhørighet 

Tanken er at barns engasjement og sensitivitet i forhold til sted, kan styrke deres forståelse av sammenhenger og danne grunnlag for hvordan vi etisk og politisk kan leve sammen i en felles global verden –felles verdener som også inkluderer relasjoner utover en «sosial-menneskelig-kontekst». 

Forskere

Publikasjoner

Sanderud, J. (2020)Mutual experiences: understanding children’s play in nature through sensory ethnography,Journal of Adventure Education and Outdoor Learning,20:2,111122,DOI: 10.1080/14729679.2018.1557058 

Karlsen, B. & Dardanou, M. (2020). Å samles og formes i uteområdet, I A. Eriksen og B. Isaksen (Red.) Kunsten å samles. Oslo: Universitetsforlaget 

Dardanou, M. (2019) From foot to pencil, from pencil to finger: Children as digital wayfarers. Global Studies of Childhood9 (4). ISSN 2043-6106.s 348  359https://doi.org/10.1177/2043610619885388 

Sanderud J., Gurholt K & Moe VF (2019) ‘Winter children’: an ethnographically inspired study of children being-and-becoming well-versed in snow and ice. Sport, Education and Society 

Boldermo, Sidsel (2019). Practicing Belonging in Kindergarten: Children’s use of Places and Artefacts. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-16866-7.s 61 - 79. doi: 10.1007/978-3-030-16866-7_4 

Myrstad, A., & Sverdrup. (2019). De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning18https://doi.org/10.7577/nbf.2622 

Boldermo, Sidsel; Ødegaard, Elin Eriksen. What about the migrant children? The state-of-the-art in research claiming social sustainability. Sustainability 2019; Volum 11:459 (2). ISSN 2071-1050.s 1 - 13.s doi: 10.3390/su11020459.

Myrstad, A. (2018).  Relasjoner i omgivelsene - vilkår for barns oppnåelse av agentskap. Barnehagefolk 2018 (1500-6905) Vol. (4), s. 74-77.