Førstelektor

Trond Egil Arnesen

Arbeids- og kompetanseområde

 Kroppsøving. Trond Egil underviser i kroppsøving på fleire av lærarutdanningsprogramma ved HVL. Hans hovudinteresse ligg i fagdidaktikken og friluftslivet. Han er leiar for Kvantegruppa – forskargruppe for kvantitativ utdanningsforsking og er medlem i forskargruppa Læring, kroppsøving og friluftsliv. 

Underviser i
 • Kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga
 • Kroppsøvingsdidaktikk i Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Lærarspesialisten i kroppsøving
 • Natur, helse, rørsle i Barnehagelærarutdanninga
 • Fjords & glaciers (friluftsliv for utvekslingsstudentar)
Forskar på
 • Vurdering i kroppsøving
 • Friluftsliv i skulen
 • Prestasjonsemosjonar i kroppsøving
 • Verdiendringer gjennom naturmøter i barnehagelærarutdanningen
 • IKT og konsentrasjonsproblematikk
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Studentmedverknad i utviklinga av ein didaktisk praksis i barnehagelærarutdanninga

  Arnesen, Trond Egil, Størkson, Marianne, Sierra, Bendik (2023)
 • Friluftsliv in Teacher Education - a Step Towards Environmental Awareness

  Aadland, Helga, Nerland, Jørgen Endseth, Arnesen, Trond Egil (2023)
 • Lærerspesialiststudenter i kroppsøving - profesjonsutøvelse og anerkjennelse av eleven

  Sæle, Ove Olsen, Loftesnes, Jan Morten, Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik, Hallås, Bjørg Oddrun (2023)
 • Refleksjoner over profesjonsutvikling fra lærerspesialiststudenter i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil, Hallås, Bjørg Oddrun, Leirhaug, Petter Erik, Loftesnes, Jan Morten, Sæle, Ove Ronny Olsen (2023)
 • More and better outdoor life for the toddlers (9 m – 3 y) in kindergarten - An educational design research  methodology in kindergarten teacher education

  Sierra, Bendik, Arnesen, Trond Egil, Størkson, Marianne (2021)
Vis alle