Førstelektor

Trond Egil Arnesen

Arbeids- og kompetanseområde

 Kroppsøving. Trond Egil underviser i kroppsøving på fleire av lærarutdanningsprogramma ved HVL. Hans hovudinteresse ligg i fagdidaktikken og friluftslivet. Han er leiar for Kvantegruppa – forskargruppe for kvantitativ utdanningsforsking og er medlem i forskargruppa Læring, kroppsøving og friluftsliv. 

Underviser i

 • Kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga
 • Kroppsøvingsdidaktikk i Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Lærarspesialisten i kroppsøving
 • Natur, helse, rørsle i Barnehagelærarutdanninga
 • Fjords & glaciers (friluftsliv for utvekslingsstudentar)

Forskar på

 • Vurdering i kroppsøving
 • Friluftsliv i skulen
 • Prestasjonsemosjonar i kroppsøving
 • Verdiendringer gjennom naturmøter i barnehagelærarutdanningen
 • IKT og konsentrasjonsproblematikk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • More and better outdoor life for the toddlers (9 m – 3 y) in kindergarten - An educational design research  methodology in kindergarten teacher education

  Sierra, Bendik, Arnesen, Trond Egil, Størkson, Marianne (2021)
 • Lærerspesialiststudenter i kroppsøving sine refleksjoner rundt sitt pedagogiske credo

  Sæle, Ove Olsen, Hallås, Bjørg Oddrun, Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil, Loftesnes, Jan Morten (2021)
 • Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework

  Arnesen, Thomas, Arnesen, Trond Egil, Elstad, Eyvind (2020)
 • Friluftsliv i morgendagens skole – lite nytt under solen?

  Abelsen, Kristian, Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik (2019)
 • Friluftliv and sustainability in the Norwegian context.

  Arnesen, Trond Egil (2019)