Kvantegruppa – forskargruppe for kvantitativ utdanningsforsking

Kvantegruppa er ei forskargruppe som driv kompetanseutvikling og forsking innan kvantitativ utdanningsforsking.

Gruppa utviklar og driv eigne utviklings- og forskingsprosjekt, men har og ein støttefunksjon for forskingsprosjekt og -søknader lokalisert i andre forskergrupper.

Pågåande forsking

Forskargruppeleiar

bilde av Trond Egil Arnesen

Trond Egil Arnesen

Førstelektor

Forskergruppen er tilknyttet programmet idrett, fysisk aktivitet og kosthald.