Førsteamanuensis

Sigve Høgheim

Arbeids- og kompetanseområde

Aktive forskningsprosjekter:

- Teacher Education Students' Teacher Interest (TESTIt): Development and possible areas for improvement

- Spørsmål og fortellinger som metode for å øke interesse i matematikk i lærerutdanningen (https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/sporsmal-og-fortellinger-som-metode/index.html)

- Språk, motorikk, numerisk og sosial utvikling (SMNS)

Underviser i
  • Pedagogikk og elevkunnskap
  • Forskningsmetode
Forskar på
  • Psykometri
  • Motivasjonspsykologi
  • Interesse, selvoppfatning, emosjoner

Publikasjonar

Vis alle