Høgskulelektor

Kari Jeanette Langseth Hjelmen

Kari Jeanette Langseth Hjelmen
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV323

Underviser i

Praktisk-pedagogisk utdanning, IKT i læring

Forskargrupper

Kvantegruppa – forskargruppe for kvantitativ utdanningsforsking, HVL

Gruppa utviklar og driv eigne utviklings- og forskingsprosjekt, men har og ein støttefunksjon for forskingsprosjekt og -søknader lokalisert i andre forskergrupper.

Gruppa finner du på campus Stord, Høgskulen på Vestlandet.

https://www.hvl.no/forsking/gruppe/kvantegruppa

Teknologi og læring, UiT Norges Arktiske Universitet

Gruppen er engasjert i forskning innen læringsteknologi (EdTech), som omhandler bruk av IKT i formidling og læring, både i skole og samfunn. Dette skjer via et bredt spekter av aktiviteter som strekker seg fra fagartikler til konferanser, fagnettverk og media. 

​​​​​​​https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/Teknologi_og_læring