Førsteamanuensis

Thomas Arnesen

Arbeids- og kompetanseområde

Doktorgrad i pedagogikk (sluttfasen, ferdigstilt innan utgangen av 2020) Mastergrad i engelskdidaktikk (UiO) Hovudfag historie (UiB) Spesialfag (4.avdeling) juss: Flyktning- og menneskerettar Undervisingspraksis: Ungdomsskule (2 år) Vidaregåande skule (2 år, m.a. 50% av stillinga skuleåret 2017-18) Høgskule (13 år): PPU, Master IKT og læring, samfunnsfag/historie, engelsk, fagdidaktikk, pedagogikk Forskingspraksis frå to større NFR-prosjekt: Education, Curricula and Technology (ECT), Learning in the 21st Century (L21).

Underviser i

 • PPU
 • Master IKT og læring
 • Engelskdidaktikk
 • Samfunnsfag
 • PPU
 • Master IKT og læring
 • Engelskdidaktikk
 • Samfunnsfag

Forskar på

 • Learning in the 21st century: tilhøvet mellom skule og digitale praksisar utanfor skulen
 • Konsentrasjonsproblematikk i teknologitette miljø
 • Konsentrasjonsproblematikk nordisk samanlikning
 • Mixed Methods Reseach og metodologispørsmål
 • IKT og konsentrasjonsproblematikk
 • Samspelet mellom digitale praksisar og skule
 • Metodologiutvikling for Mixed Methods Research
 • Kausalitet i utdanningsforsking

Forskargrupper

Publikasjonar

 • A mixed-methods exploration of off-task use of educational technology in class: An affordance-based analysis of two quantitative studies and one qualitative study

  Arnesen, Thomas (2022)
 • Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework

  Arnesen, Thomas, Arnesen, Trond Egil, Elstad, Eyvind (2020)
 • 12.00 – 13.00: Panel discussion: Mixing methods or mixing it all up? Panel: Professor Kirsti Klette (ILS), Professor Leif Lahn (IPED), and Associate professor Trude Nilsen (ILS) from the University of Oslo, and PhD candidate Thomas Arnesen from the Western Norway University of Applied Sciences. Moderator: Associate professor Lisbeth M Brevik (ILS).

  Arnesen, Thomas (2017)
 • Digital procrastination in secondary schools: triggers and enabling conditions

  Arnesen, Thomas (2017)
 • NRK TV, Undring og Mangfald, sesong 5, 4.episode (https://tv.nrk.no/serie/undring-og-mangfald/KMTE30000416/sesong-4/episode-4)

  Arnesen, Thomas (2017)