Førsteamanuensis

Thomas Arnesen

Arbeids- og kompetanseområde

Doktorgrad i pedagogikk (sluttfasen, ferdigstilt innan utgangen av 2020) Mastergrad i engelskdidaktikk (UiO) Hovudfag historie (UiB) Spesialfag (4.avdeling) juss: Flyktning- og menneskerettar Undervisingspraksis: Ungdomsskule (2 år) Vidaregåande skule (2 år, m.a. 50% av stillinga skuleåret 2017-18) Høgskule (13 år): PPU, Master IKT og læring, samfunnsfag/historie, engelsk, fagdidaktikk, pedagogikk Forskingspraksis frå to større NFR-prosjekt: Education, Curricula and Technology (ECT), Learning in the 21st Century (L21).

Underviser i
 • PPU
 • Master IKT og læring
 • Engelskdidaktikk
 • Samfunnsfag
 • PPU
 • Master IKT og læring
 • Engelskdidaktikk
 • Samfunnsfag
Forskar på
 • Learning in the 21st century: tilhøvet mellom skule og digitale praksisar utanfor skulen
 • Konsentrasjonsproblematikk i teknologitette miljø
 • Konsentrasjonsproblematikk nordisk samanlikning
 • Mixed Methods Reseach og metodologispørsmål
 • IKT og konsentrasjonsproblematikk
 • Samspelet mellom digitale praksisar og skule
 • Metodologiutvikling for Mixed Methods Research
 • Kausalitet i utdanningsforsking
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle