Førstelektor

Reidun Nerhus Fretland

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har arbeidd ved Høgskulen på Vestlandet (tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane) sidan 1993. Arbeids- og kompetanseområdet mitt er kroppsøving generelt og dans i skulen spesielt. Eg underviser både på idrettsutdanninga og i grunnskulelærarutdanninga. 

Underviser i

  • Dans
  • Kroppsøvingsdidaktikk
  • Kroppens språk i ein profesjonell praksis

Forskar på

  • Dans i skulen
  • Dans i kroppsøvingslærarutdanning
  • Fair play i kroppsøving

Forskargrupper