Kvardagsliv i barnehagen

Forskergruppa KiB arbeider med forsking i barnehagen, med utgangspunkt i ulike teoretiske tilnærmingar og nyttar både kvalitative og kvantitative forskingsmetodar.

Forskinga vil mellom anna handle om barnehagebarns utvikling, leik og samspel, didaktikk og fagleg arbeid i barnehagen, estetiske og kroppslege læringsprosessar, barnehagen som læringsarena, samt barnehagelærarprofesjonen og profesjonalisering.

Gruppa er fleirfagleg og medlemma er vitenskapleg tilsette og stipendiatar, med ei målsetjing om å inkludere bachelor og masterstudentar i gruppa. Forskinga er organisert i fleire ulike prosjekt. 

Tilknyttede prosjekter

Second Language Learners Plus (SL+) 

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking

 

Forskargruppeleiar

bilde av Lillian Ylvisåker Pedersen

Lillian Ylvisåker Pedersen

Førsteamanuensis