Randi Høyland
Epost: Send epost
Sogndal
OSA, OSA204B

Arbeids- og kompetanseområde

Norsk, særleg norsk språk, sosiolingvistikk, språkleg variasjon, språkhistorie og norsk som andrespråk. 

 

Underviser i

  • Norsk på GLU 1-7, GLU 5-10 og PPU
  • STM på BLU
  • Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Forskar på

  • Forskingsprosjekt om utvikling av ordforrådet hos fleirspråklege barnehagebarn.