Arbeids- og kompetanseområde

Norsk, særleg norsk språk, sosiolingvistikk, språkhistorie, språkleg variasjon, fleirspråklegheit, norsk som andrespråk og barns språkutvikling. 

 

Underviser i
 • Norsk på GLU 1-7, GLU 5-10 og PPU
 • STM på BLU
 • Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, vidareutdanning for barnehagelærarar
 • Etter- og vidareutdanning i norsk
 • Vitskapsteori og metode, master i begynnaropplæring i norsk og matematikk
Forskar på
 • Forskingsprosjekt om fleirspråkleg utvikling i barnehagen.
Forskargrupper

KIB, Kvardagsliv i barnehagen

Språk og samfunn

FLEKS, Fleirkultur og interkulturell kommunikasjon i utdanningssystemet

SL+, Second Language Learner Plus (UiO)

NEL, Nordic Early Literacy

Publikasjonar

 • Ressurs og mangel: Barnehagelærarars oppfatningar av det komplekse språkarbeidet i den fleirspråklege barnehagen

  Høyland, Randi, Hofslundsengen, Hilde Christine (2024)
 • Barnehagelærarens kompetanse er også fleirspråkleg.

  Høyland, Randi (2023)
 • Fem myter om tidlig flerspråklighet

  Høyland, Randi (2023)
 • Norwegian ECEC teachers’ scaffolding in digital picture book interactions with multilingual children. Teachers’ use of questions and their form and functions

  Høyland, Randi, Hofslundsengen, Hilde Christine (2023)
 • Videodata og literacy-hendingar i barnehagen

  Høyland, Randi (2023)
Vis alle