Førstelektor

Rakel Elice Huglen

Arbeids- og kompetanseområde

Mine kompetanseområder er teikning i eit utvida felt, farge og trykk på tekstil, men underviser i dei fleste tema innan kunst og handverk. Blant interesseområda mine er visuelle tilnærmingar og skapande prosessar hos dei yngste barna.

Av utdanning har eg blant anna ein master i kunst frå Kunsthøgskolen i Bergen (2012) - komplettert med PPU. I over ti år har eg drive min eigen kunstpraksis.  

Undervisingserfaring i kunst og handverk har eg frå grunnskule, kulturskule, kunstfagskule og høgskule, samt som utøvar i DKS. Eg har også brei erfaring som formidlar og pedagog ved kunstmuseum. 

2021-2024 held eg på med eit kvalifiseringsløp som førstelektor. 

Underviser i
  • Etter- og vidareutdanninga Tekstilkultur
  • Kunst, kultur og kreativitet ved barnehagelærarutdanninga
  • Kunst og handverk som aktivitetsfag i emnet Positive læringsmiljø på barnevern
  • Kunst og handverk ved  grunnskulelærarutdanninga
  • Estetiske læreprosessar ved grunnskulelærarutdanninga
Forskargrupper