Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har siden 2002 arbeidet ved barnehagelærerutdanning på Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen på Vestlandet innen fagfeltene pedagogikk, dramapedagogikk, entreprenørskap, digital kompetanse og fleksibel læring. I tillegg til arbeid ved barnehagelærerutdanning har jeg en stillingsdel som pedagogisk utvikler og kontakt for Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) i Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU).

Jeg har undervisningsoppdrag på barnehagelærerutdanning, grunnskolelærereutdanning, ved HVL, Campus Sogndal. Jeg har også arbeidsoppgaver tilknyttet videreutdanning for yrkesfaglærere. I inneværende år har jeg emneansvar  for en nettbasert videreutdanning for lærere Mooc i profesjonsfaglig digital kompetanse.

​​​​​​​Jeg driver BluPodden, som  er en podcast laget av forskergruppa Kvardagslivet i barnehagen (KIB)ved Høgskulen på Vestlandet og formidler forskningsbasert fagstoff til forskere, studenter og barnehagefeltet.

Underviser i
 • Pedagogikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • IKT og fleksibel læring
 • Pedagogisk entreprenørskap
Forskar på
 • IKT og fleksibel læring
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Rollespill og dramaforløp i klasserommet

  Rogne, Eivind, Løkslett, Christina, Lysne, Mari Skjerdal (2024)
 • International Conference on Research in Education

  Rogne, Eivind, Hofslundsengen, Hilde Christine, Bøyum, Sigrid, Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • BLUPODDEN uteleikens pedagogiske paradoks

  Grindheim, Liv Torunn, Rogne, Eivind (2022)
 • Kampen om 6 åringen

  Rogne, Eivind (2022)
 • BluPodden: Rom for inkludering

  Skjerdal, Lena, Alme, Hilde, Nornes-Nymark, Merete , Rogne, Eivind (2021)
Vis alle