Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er 59 år og har min drama og musikkutdanning frå høgskulen i Bergen. Siden 2002 har jeg arbeidet ved barnehagelærerutdanning på Høgskulen i Sogn og Fjordane(HSF), senere Høgskulen på Vestlandet (HVL) innen fagfeltene pedagogikk, dramapedagogikk, entreprenørskap, digital kompetanse og fleksibel læring. I tillegg til arbeid ved barnehagelærerutdanning har jeg en stillingsdel som  IKT- kontakt for Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) i Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU).

Jeg har undervisningsoppdrag på barnehagelærerutdanning, grunnskolelærereutdanning, praktisk pedagogisk utdanning og barnevernsutdanning ved HVL, Campus Sogndal. Jeg har også arbeidsoppgaver tilknyttet videreutdanning for yrkesfaglærere. Jeg har i inneværende år emneansvar  for en nettbasert videreutdanning for lærere Mooc i profesjonsfaglig digital kompetanse.

Underviser i

 • Pedagogikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • IKT og fleksibel læring
 • Pedagogisk entreprenørskap

Forskar på

 • IKT og fleksibel læring

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Bruk av Escape Room i undervisningsøyemed

  Haara, Frode Olav, Rogne, Eivind, Jenssen, Eirik S., Ølmheim, Jan Erik (2020)
 • Roleplaying games and teaching: The interactive role of the teacher. RPG – entertainment or education?

  Løkslett, Christina, Rogne, Eivind (2020)
 • All Norwegians are rich and wealthy - testing of a Role Playing Game

  Sviggum, Hege Gjerde, Rogne, Eivind (2020)
 • All Norwegians are rich and wealthy - a roleplayinggame based on a cliché

  Sviggum, Hege Gjerde, Rogne, Eivind (2019)
 • Planet Hexagon - final testing

  Sviggum, Hege Gjerde, Rogne, Eivind (2019)
 • Vis alle