Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har siden 2002 arbeidet ved barnehagelærerutdanning på Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen på Vestlandet innen fagfeltene pedagogikk, dramapedagogikk, entreprenørskap, digital kompetanse og fleksibel læring. I tillegg til arbeid ved barnehagelærerutdanning har jeg en stillingsdel som pedagogisk utvikler og kontakt for Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) i Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU).

Jeg har undervisningsoppdrag på barnehagelærerutdanning, grunnskolelærereutdanning, ved HVL, Campus Sogndal. Jeg har også arbeidsoppgaver tilknyttet videreutdanning for yrkesfaglærere. I inneværende år har jeg emneansvar  for en nettbasert videreutdanning for lærere Mooc i profesjonsfaglig digital kompetanse.

​​​​​​​Jeg driver BluPodden, som  er en podcast laget av forskergruppa Kvardagslivet i barnehagen (KIB)ved Høgskulen på Vestlandet og formidler forskningsbasert fagstoff til forskere, studenter og barnehagefeltet.

Underviser i
 • Pedagogikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • IKT og fleksibel læring
 • Pedagogisk entreprenørskap
Forskar på
 • IKT og fleksibel læring
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Rollespill og dramaforløp i klasserommet

  Rogne, Eivind, Løkslett, Christina, Lysne, Mari Skjerdal (2024)
 • International Conference on Research in Education

  Rogne, Eivind, Hofslundsengen, Hilde Christine, Bøyum, Sigrid, Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • BLUPODDEN uteleikens pedagogiske paradoks

  Grindheim, Liv Torunn, Rogne, Eivind (2022)
 • Kampen om 6 åringen

  Rogne, Eivind (2022)
 • BluPodden: Rom for inkludering

  Skjerdal, Lena, Alme, Hilde, Nornes-Nymark, Merete , Rogne, Eivind (2021)
 • Roleplaying games and teaching: The interactive role of the teacher. RPG – entertainment or education?

  Løkslett, Christina, Rogne, Eivind (2020)
 • All Norwegians are rich and wealthy - testing of a Role Playing Game

  Sviggum, Hege Gjerde, Rogne, Eivind (2020)
 • Bruk av Escape Room i undervisningsøyemed

  Haara, Frode Olav, Rogne, Eivind, Jenssen, Eirik S., Ølmheim, Jan Erik (2020)
 • Planet Hexagon - final testing

  Sviggum, Hege Gjerde, Rogne, Eivind (2019)
 • All Norwegians are rich and wealthy - a roleplayinggame based on a cliché

  Sviggum, Hege Gjerde, Rogne, Eivind (2019)
 • International Entrepreneour Ship

  Flaten, Kirsten, Rogne, Eivind, Sollesnes, Torkjell (2017)
 • REAL som fagleg og pedagogisk verktøy i lærarutdanning : utvikling og utprøving av eit erfaringsbasert læringsverktøy

  Offerdal, Ivar, Rogne, Eivind (2015)
 • PedEnt

  Herudsløkken, Karin, Ødegård, Inger Karin Røe, Nilsen, Elisabeth, Snoen, Else, Hansen, Marit Engum, Stokke, Kurt Einar (2014)
 • "Digitale praksisforteljingar"

  Skram, Dag, Rogne, Eivind (2014)
 • Digital kompetanse i barnehagen

  Bergersen, Ane, Rogne, Eivind, Gjerde, Hege, Helland, Synneva (2010)
 • Digital kompetanse i barnehagen

  Bergersen, Ane, Gjerde, Hege, Helland, Synneva, Henjum, Jon, Rogne, Eivind (2010)
 • It's the REAL thing - REAL som fagleg og pedagogisk verkty i skule og lokalsamfunn

  Offerdal, Ivar Anfinn, Rogne, Eivind (2005)
 • REAL som fagleg og pedagogisk verkty Med særleg vekt på REAL for småskulesteget

  Offerdal, Ivar Anfinn, Rogne, Eivind (2005)
 • WHAT TEACHERS THINK: WHAT KIND OF COMPETENCE AND SUPPORT DO TEACHERS NEED IN DESIGN OF LEARNING?

  Rogne, Eivind (2004)
 • Sluttrapport studentteaterfestival, Idea 2001, Bergen

  Rogne, Eivind (2001)
 • Å være eller late som om: Om Bjørn Rasmusens doktoravhandling

  Rogne, Eivind (2001)