Professor

Hilde Christine Hofslundsengen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet barnehagelærer og logoped, og har phd i spesialpedagogikk. Min undervisning og forskning handler om barns språk- og skriftspråksutvikling, barn med norsk som andrespråk, og barn med ulike kommunikasjonsvansker som stamming. Jeg er forskergruppeleder for forskergruppen Kvardagsliv i barnehagen (KiB).

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Kartlegging av skriveutvikling og skrivevansker på barnetrinnet

  Arnesen, Anne, Hofslundsengen, Hilde Christine, Næss, Kari-Anne Bottegård (2022)
 • Anxiety and Depression Symptoms in Children and Adolescents Who Stutter: A Systematic Review and Meta-Analysis

  Bernard, Ria, Hofslundsengen, Hilde Christine, Norbury, Courtenay Frazier (2022)
 • Barnehagelærarars høgtlesing av digital bildebok med fleirspråklege barn. Spørsmål som strategi for meiningsskapande dialog

  Høyland, Randi, Hofslundsengen, Hilde Christine (2022)
 • Skriveutvikling og tidlig innsats i barnehagen for å forebygge skrivevansker

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hjetland, Hanne Næss, Furnes, Bjarte Reidar, Næss, Kari-Anne Bottegård (2022)