Førstelektor

Lena Skjerdal

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna lektor ved NTNU med fagkrinsen pedagogikk, drama/teater og musikk med hovudfag i Etnomusikologi. Hovudinstrumentet mitt er song. Eg har arbeidserfaring frå vidaregåande skule, kulturskule, grunnskule, barnehage og har alltid arbeidd utøvande som musikar parallelt med undervisning. Eg er spesielt interessert i musikk som kommunikasjon og møteplass, kunstfagpedagogikk og dei yngste barna i barnehagen.

 

Underviser i
  • Musikk og kunstfag i barnehagelærarutdanning.
  • Musikk og estetiske læreprosessar i grunnskulelærarutdanning
  • Aktivitetsfag musikk i barnevernpedagogikkutdanning
Forskar på
  • Song som som sosialt felleskap i barnehage og skule, tilknytt forskningsnettverket SANGBARSK
  • Song i lærarutdanning
  • Dei yngste barna i barnehagen, knytt til prosjektet Å starte i barnehagen og figurteaterforestillinga Ulldotten
  • Kunstnarlege utviklingsarbeid knytt til prosjektet Konrad Kråkebolle og andre fjærefantar
Forskargrupper