Sang i danning - VoiceInFormation

Forskergruppen Sang i danning er et forum hvor sang som kulturfenomen, sang som inntrykk, uttrykk og avtrykk, sang som talent, sang som identitet, sang som profesjon, sang som fag, sang som lyd, teknikk og persepsjon og sang som fritidsaktivitet blir satt på agendaen.

Alle forskergruppens medlemmer har bred faglig kompetanse og erfaring med performative uttrykk. Gjennom forsknings- og utviklingsarbeid søker vi å bedre vilkårene for de estetiske fagene i barnehage og skole, blant annet gjennom å skape bevissthet om de estetiske fagenes egenart og muligheter til vekst, glede, samhold, samarbeid, og opplevelse av mening og tilhørighet.

Overordnede mål:

  • motivere til forskning på betydning av vokale uttrykk i barnehage, skole og frivillig musikkliv
  • utforske sammenhenger mellom stemme og danning
  • samle og gjøre tilgjengelig kunnskap om stemmebruk, sang og vokal formidling
  • utforske sang som sammensatt kunstuttrykk, og det danningsmessige og didaktiske potensialet i dette

Aktuelt i Sang i Danning

  • Høsten -22: «Kjekt å sjå deg» Ukentlige åpne allsang-stunder i amfiet i K2
  • Desember -22: “Songs for communication and community building” - The 3rd Symposium on Voice and Communication in Teacher Education

Til symposiet har vi invitert internasjonale gjester, Susanna Mesiä, (Metropolia University of Applied Sciences, Finland), Dave Camlin (Royal College of Music, UK), and Dhanashree Pandit-Rai (University of Mumbai), som vil presentere sitt arbeid og/eller ha workshops med deltakerne.

Som pedagoger og forskere har vi hele tiden behov for å utvikle språket vårt knyttet til kunstnerisk arbeid og de pedagogiske og kunstneriske prosessene som foregår når vi arbeider praktisk og utøvende med sang. Under symposiet blir det parallelle sesjoner der deltakere har mulighet til å presentere fra sitt arbeid og få kommentarer og delta i diskusjoner.

Tidligere Symposier

2018      The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education. Arrangert av Sang i danning, HVL

2017      Voice and Communication in Teacher Education. Internasjonalt symposium arrangert av Sang i danning, HVL

2016      Symposium: Vocal performative utterances – how are they experienced and met by students, music educators and researchers? NNMPF-conference, Hamar. 

Forskergruppen Sang i danning er med i forskningsnettverket SANGBARSK

Forskergruppen var initiativtaker til «Syngende julekalender» på HVLs intranett 1.-24. desember 2019.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.

Forskergruppeleder