Sang i danning

Forskergruppe som samler og utvikler kunnskap om sang i danningsøyemed.

Stemmen er viktig som kommunikasjonsredskap med elever i skolen.

Vi vil bidra med faglitteratur om sunn stemmebruk, om ulike performative uttrykk og om sammenhenger mellom stemme og følelser, muskelspenninger og konsekvenser for stemmebrukeren.

Vi vil være et forum hvor sang som kulturfenomen, sang som inntrykk og uttrykk, sang som talent, sang som identitet, sang som profesjon, sang som fag, sang som lyd, teknikk og persepsjon og sang som fritidsaktivitet kan bli satt på agendaen.

Nyeste publikasjoner

Silje Valde Onsrud:
And the melody still lingers on: Om danningspotensiale i ein discolåt, Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 18

Pågående forskningsprosjekter