Nærbilde av menn i sort antrekk synger i kor.

Sang i danning

Forskergruppen Sang i danning er et forum hvor sang som kulturfenomen, sang som inntrykk, uttrykk og avtrykk, sang som talent, sang som identitet, sang som profesjon, sang som fag, sang som lyd, teknikk og persepsjon og sang som fritidsaktivitet blir satt på agendaen.

Alle forskergruppens medlemmer har bred faglig kompetanse og erfaring med performative uttrykk. Gjennom forsknings- og utviklingsarbeid søker vi å bedre vilkårene for de estetiske fagene i barnehage og skole, blant annet gjennom å skape bevissthet om de estetiske fagenes egenart og muligheter til vekst, glede, samhold, samarbeid, og opplevelse av mening og tilhørighet.

Overordnede mål:

  • motivere til forskning på betydning av vokale uttrykk i barnehage, skole og frivillig musikkliv
  • utforske sammenhenger mellom stemme og danning
  • samle og gjøre tilgjengelig kunnskap om stemmebruk, sang og vokal formidling
  • utforske sang som sammensatt kunstuttrykk, og det danningsmessige og didaktiske potensialet i dette

Aktuelt i Sang i Danning

  • Høsten -22: «Kjekt å sjå deg» Ukentlige åpne allsang-stunder i amfiet i K2
  • Desember -22: “Songs for communication and community building” - The 3rd Symposium on Voice and Communication in Teacher Education

Til symposiet har vi invitert internasjonale gjester, Susanna Mesiä, (Metropolia University of Applied Sciences, Finland), Dave Camlin (Royal College of Music, UK), and Dhanashree Pandit-Rai (University of Mumbai), som vil presentere sitt arbeid og/eller ha workshops med deltakerne.

Som pedagoger og forskere har vi hele tiden behov for å utvikle språket vårt knyttet til kunstnerisk arbeid og de pedagogiske og kunstneriske prosessene som foregår når vi arbeider praktisk og utøvende med sang. Under symposiet blir det parallelle sesjoner der deltakere har mulighet til å presentere fra sitt arbeid og få kommentarer og delta i diskusjoner.

Tidligere Symposier

2018      The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education. Arrangert av Sang i danning, HVL

2017      Voice and Communication in Teacher Education. Internasjonalt symposium arrangert av Sang i danning, HVL

PhD-colloquium: Researching vocal performative utterances. McGill University

2016      Symposium: Vocal performative utterances – how are they experienced and met by students, music educators and researchers? NNMPF-conference, Hamar. 

Forskergruppeleder

Publikasjoner

2020

Schei, Tiri Bergesen. Understanding an Arts-Based Project With Children in Kindergarten Through the Lenses of A/r/tography. I: Narratives and Reflections in Music Education. Listening to Voices Seldom Heard. Boston, USA: Springer International Publishing 2020 ISBN 978-3-030-28706-1. s. 227-235

Schei, Tiri Bergesen; Ødegaard, Elin Eriksen. Musical Exploration in Everyday Practices - Identifying Transition Points in Musicking. I: Children's Exploration and Cultural Formation. Springer Nature 2020 ISBN 9783030362713. s.159-172

2019

Schei, Tiri Bergesen. Musical performance and tacit self-censorship. I: Advancing Music Education in Northern Europe. Routledge 2019 ISBN 9781138486263. s.64- 80 2019

Schei, Tiri Bergesen. Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2241-4) 169 s. 2019

Schei, Tiri Bergesen. Musikalske møteplasser. I: Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2241-4. s.23-44

Schei, Tiri Bergesen. Om musikkpraktisk klokskap. I: Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2241-4. s.11-22 

Furholt, Aslaug. Musikalsk kommunikasjon i barnehagen. I: Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2241- 4. s.123-144 2019

Hodneland, Kari Gina. Den lekne barnehagelæreren. I: Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2241-4. s.77-99 2019

Turøy, Anne Kristine Wallace. Sanglig utvikling og musikalsk fellesskap i barnehagen. I: Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2241-4. s.101-122

Onsrud, Silje Valde. Sang som meningsskaping og danning i barnehagen - om sangrepertoarets muligheter og grenser. I: Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2241-4. s.45-67

Vestad, Ingeborg Lunde. Barns samtaler om musikk i barnehagen - en vei til forståelse av barns musik(k)erskap. I: Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2241-4. s.145-164

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppen Sang i danning er med i forskningsnettverket SANGBARSK

Forskergruppen var initiativtaker til «Syngende julekalender» på HVLs intranett 1.-24. desember 2019.

Forskingsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.