Førstelektor

Anne Kristine Wallace Turøy

Arbeids- og kompetanseområde

 Musikkpedagogikk, musikkteori, hørelære, komponering/arrangering, musikkpsykologi

Forskar på

  • Sanglig og musikalsk utvikling hos barn og voksne
  • Sangvansker
  • Sang i barnehage, skole og høyere utdanning

Forskargrupper