Assisterande instituttleiar

Anne Kristine Wallace Turøy

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Musikkpedagogikk, musikkteori, hørelære, komponering/arrangering, musikkpsykologi

Forskar på

  • Jeg er særlig opptatt av sang og musikalsk utvikling hos barn og voksne. Jeg er opptatt av hvorfor en rekke voksne ikke kan synge, forstått som å treffe tonene og synge «rent» (på engelsk «poor pitch singing»), og hvorvidt og hvordan disse kan hjelpes til å utvikle sine sangferdigheter. Tematikken befinner seg i spenningsfeltet mellom musikkpsykologi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk.

Forskargrupper