Førstelektor

Inger-Lisa Møen

Underviser i

 • Musikk i barnehagelærerutdanning
 • Kunst, Kultur og Kreativitet (BLU)
 • Brukspiano

Forskar på

 • Sang i barnehagen
 • Musikk i barnehagelærerutdanning

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Kunstpedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

  Møen, Inger-Lisa, Thoresen, Elin (2019)
 • Fra faglærer i et kunstfag til kunnskapsområdelærer i kunst, kultur og kreativitet - dialoger om endring

  Eide, Gro Merete, Møen, Inger-Lisa, Borgen, Jorunn Spord (2017)
 • Kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet - eit fagleg djupdykk

  Eide, Gro Merete, Møen, Inger-Lisa, Hernes, Leif, Sataøen, Svein Ole (2015)
 • The Right to Sing. How to Inspire Students to be Confident Singing Kindergarten Teachers?

  Møen, Inger-Lisa (2015)