Arbeids- og kompetanseområde

Allmennlærer fra HIB, faglærerutdanning/PPU fra Griegakademiet UIB og mastergrad fra HIB med fokus på lærerprofesjonalitet i musikkutdanning. Disputerte for PhD-graden i september 2017. Phd-avhandlingen har tittelen "Lærerstudenters profesjonelle utforming", der jeg har undersøkt hvordan studenter forhandler sitt "profesjonelle selv" i møte med, og gjennom, utdanningen.

 

 

Underviser i

  • Pedagogikk glu
  • Master undervisningsvitenskap

Forskar på

  • Lærerstudenters utforming i utdanningen
  • Kordirigent i spenning mellom pedagogikk og kunst
  • Egen praksis som kordirigent

Forskargrupper