Arbeids- og kompetanseområde

Kari Olene Oma Rønnes har utøvende og pedagogisk utdanning. Sangstudier ved Rogaland Musikkonservatorium, og hovedfag i musikk. Stipend fra "Fond for utøvende kunstnere" gjorde det mulig med sangstudier i London. Hun har også studier innen ensembleledelse, pedagogisk veiledning og "Ledelse i skolen". Hun har vært i et førstelektorprogram med emnet "Praksisnær forskning", PhD, ved Høgskolen i Lillehammer. Kari Olene ble kvalifisert for opprykk til dosent i 2021.

Fagfelt: Musikkpedagogikk, kunstfagdidaktikk, sang, korledelse, pedagogikk, estetiske læreprosesser, prosjektarbeid

I flere år var Kari Olene Oma Rønnes tillitsvalgt, både lokalt, sentralt og på nordisk plan, både innen fagforeningsarbeid og i ulike musikkorganisasjoner, blant annet i Norsk Musikkråd, Norges barne-og ungdomskorforbund. I ti år var hun president i den nordiske organisasjonen, NORBUSAM, en organisasjon med 60 000 medlemmer, støttet av Nordisk ministerråd. I 2013 ble hun oppnevnt av Stavanger bystyre som meddommer i Stavanger tingrett. Hun er nå styremedlem i "Pasjon", Bjergsted gitarfestival og tillitsvalgt i Forsker Forbundet, klubbstyret -FLKI, HVL.

Gjennom en mangeårige yrkespraksis nasjonalt og på nordisk plan har hun oppnådd og utviklet en praktisk pedagogisk utøverkunnskap og handlingskompetanse, som oppnås gjennom egen erfaring i undervisning og utprøving i praksisfeltet. Kari Olene har tatt initiativ, vært leder av ulike kunstfaglige og tverrfaglige utviklingsprosjekter, både av stort og lite format sammen med blant annet Stavanger domkirke, Pasjon, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Konserthus. Ulike representasjonsoppdrag for blant annet Stavanger Kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har hun fått, og gjennomført.

Kari Olene har også solistisk erfaring, blant annet i kirkemusikalsk sammenheng akkompagnert av symfoniorkester, i verker blant annet av Bach, Vivaladi og Saint-Saëns. Hun har også hatt engasjementer ved Gladmatfestivalen i Stavanger, og var med i forestillingen «Hipp, Hipp, Hurra - Krøyers gjestebud», i rollen som Anna Ancher. Kari Olene har også hatt engasjement ved Rogaland Teater, som sanger i en Bjørnson kabaret. I flere år hadde hun fast solist oppdrag i sommerkonsertserien i Stavanger domkirke. Kari Olene har mottatt stipender og priser. Hun har anmeldt og presentert nyutgivelser innen faglitteratur i fagtidsskrifter, og bidratt med innlegg i media. Videre blir hun engasjert av Stavanger Symfoniorkester i serien " Inn i musikken" i Stavanger Konserthus. Kari Olene har praktisert som pedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984.

 

Underviser i
  • Ved Høgskulen på Vestlandet underviser og veileder hun ved PPU studiet. Kari Olene har også hatt undervisningsoppdrag ved GLU utdanningen. I pedagogisk virksomhet har målgruppen vært variert, fra de helt minste elevene i Stavanger grunnskole og Stavanger kulturskole til de litt mer viderekomne ved studieretning musikk, dans, drama (MDD) ved Stavanger Katedralskole, til studenter ved Universitetet i Stavanger ved fakultet for utøvende kunstfag. Hun har undervist i fagene sang, ensembleledelse, musikkformidling, øvingslære, produksjonsledelse, vokalensemble og som dirigent for kor innen SATB besetning. Kari Olene har også vært ansatt ved Avdeling for lærerutdanning og ved førskoleutdanningen ved Stavanger Lærerhøgskole. Ved fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger (UIS) underviser hun i fagene musikkpedagogikk, vokaldidaktikk og kunstfagdidaktikk. Kari Olene har også undervist i solosang og barnekorledelse ved kirkemusikkstudiet ved UIS.
Forskar på
  • Tema: "Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom". Hun er med i forskningsgruppene – ”Mangfold og inkludering” og "Sang i danning". Aktuelle problemstillinger knyttet opp mot studentenes praksisfelt med mål om å nå en FoU- basert utdanning hvor kunstfagene "spiller" på lag som sentralt medium i undervisningen. Hun har tatt initiativ og ledet forsknings og utviklingsprosjekter der sang og musikk har fungert som mål, men også som middel i den enkeltes hverdag i det å oppnå bedre livskvalitet. Pasjonstidens mysterium er et eksempel på et utviklinsprosjekt. Prosjektet ble gjennomført våren 2022 og presentert i kunstfagtidsskriftet Kontekst:
  • https://www.kontekst.no/kunnskapsloftet-er-en-gavepakke-for-kunstundervisningen/
  • Kari Olene har også deltatt som veileder ved Utdanningsdirektoratets satsinger, ”Kompetanse for mangfold” og DEKOMP.