Høgskulelektor

Aslaug Furholt

Arbeids- og kompetanseområde

BLU og GLU: Musikkdidaktikk, musikkpedagogikk, sang og stemmebruk.

Internasjonalisering - koordinator for Teacher Education Network (baltisk og nordisk) og partnersamSang, stemmebruk, musikkpedagogikk, musikkdidaktikk for innanfor BLU og GLU.arbeid med Belgia, Østerrike og Latvia.

Underviser i

Sang og stemmebruk, musikkpedagogikk, musikkdidaktikk.

Forskar på

 • Sang i barnehage og skole. Samsang gjennom livsløpet. Kommunikativ musikalitet.
 • Comparative utdanningsstudier innanfor kunstfag, i partnerskap med Belgia, Austerrike og Latvia. Tema om integrert kunstfaglig undervisning og læring, kulturell sensitivitet og forståelse.

Publikasjonar

 • Musikalsk kommunikasjon i barnehagen

  Furholt, Aslaug (2019)
 • Kunstnarar i barnehagen – estetiske erfaringar av høg kvalitet? :

  Furholt, Aslaug (2018)
 • The voice – reflections on the didactics of the voice as the subjective Self or as the objective Instrument

  Furholt, Aslaug (2018)
 • The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education, hosted by the Research Group Voice InFormation (Leader: Tiri B. Schei)

  Schei, Tiri Bergesen, Åvitsland, Bjørg Solsvik, Skjerdal, Lena, Furholt, Aslaug, Daviknes, Trine, Kolstad, Lars, Turøy, Anne Kristine Wallace, Hodneland, Kari Gina, Kulset, Nora Bilalovic (2018)
 • Innlegg om Knutepunktfunksjonen i musikkpedagogikk

  Furholt, Aslaug (2015)
 • Vis alle