Høgskulelektor

Kristin Knudsen

Arbeids- og kompetanseområde

Grunnskulelærarutdanninga

Fagkoordinering

Underviser i

 • Pedagogikk og elevkunnskap
 • Demokrati og medborgarskap

Forskargrupper

PED-LAB

Publikasjonar

 • Nationwide improvement of rectal cancer treatment outcomes in Norway, 1993-2010

  Guren, Marianne, Kørner, Hartwig, Pfeffer, Frank, Myklebust, Tor Åge, Eriksen, Morten Tandberg, Edna, Tom-Harald, Larsen, Stein Gunnar, Knudsen, Kristin O, Nesbakken, Arild, Wasmuth, Hans, Vonen, Barthold, Hofsli, Eva, Færden, Arne Engebret, Brandengen, Morten, Dahl, Olav, Steigen, Sonja Eriksson, Johansen, Magnar, Lindsetmo, Rolv-Ole, Drolsum, Anders, Tollåli, Geir, Dørum, Liv Marit, Møller, Bjørn, Wibe, Arne (2015)
 • Den pragmatiske vendingen - vending eller omvending?

  Knudsen, Kristin (2005)
 • Koret - et rom for danning? En studie av en korpraksis i et danningsteoretisk perspektiv.

  Knudsen, Kristin (2003)