Assistant Professor

Kristin Knudsen

Publications

 • «Kjekt å sjå deg!» Allsang på campus – et flerfoldig velferdstilbud"

  Turøy, Anne Kristine Wallace, Knudsen, Kristin (2022)
 • Profesjonsdager om Medborgerskap - hensikt og erfaringer

  Hope, Christine, Knudsen, Kristin (2022)
 • Nationwide improvement of rectal cancer treatment outcomes in Norway, 1993-2010

  Guren, Marianne, Kørner, Hartwig, Pfeffer, Frank, Myklebust, Tor Åge, Eriksen, Morten Tandberg, Edna, Tom-Harald (2015)
 • Den pragmatiske vendingen - vending eller omvending?

  Knudsen, Kristin (2005)
 • Koret - et rom for danning? En studie av en korpraksis i et danningsteoretisk perspektiv.

  Knudsen, Kristin (2003)