Underviser i
  • MBA 514 Deltakelse i forskningsgrupper innenfor barnehageforskning
  • Komparativ og Interkulturell Pedagogikk (KIP)
Forskar på
  • Utdanning for Bærekraft   (ECEfS)
  • komparativ og internasjonal utdanning 
  • lærerutdanning og profesjonell utvikling 
  • Overgang 
  • Curriculum & Assessment
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle