Arbeids- og kompetanseområde

Forskning på lærerutdanning og lærerutvikling; overgang fra barnehage til barneskole; Læreplan; utdanningspolitikk; bærekraft spesielt ECEfS; internasjonal og komparativ utdanning.

Undervisning om barns utvikling, lek og læring; ledelse

Involvering i et samarbeid projekt med Kina (samarbeid mellom HVL og Beijing Institute of Education, Beijing Normal University, og East China Normal University) 

Underviser i

 • MBA 514 Deltakelse i forskningsgrupper innenfor barnehageforskning
 • BULL 1
 • LSU 2

Forskar på

 • Teacher Education & Teacher Development
 • Early Childhood Education & Care,
 • Education Policy
 • Transition
 • Curriculum & Assessment
 • Sustainability especially ECEfS

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Students' Dialogical Formation in an International Programme within Kindergarten Teacher Education

  Skoglund, Ruth Ingrid, Hu, Aihua, Birkeland, Åsta (2022)
 • “This was eye-opening for me”: A case study of student teachers’ professional identity development in an international course in a Norwegian early childhood teacher education institute

  Akslen, Åse Nylenna, Ohm, Modgun, Hu, Aihua (2021)
 • What Matters?:A Case Study of Primary School Teachers’ Perspectives on Transition to School

  Hu, Aihua (2021)
 • What to prepare for transition from kindergarten to school: From policy to practices in Norway

  Hu, Aihua (2021)
 • Fostering cultural sustainability in early childhood education through neighborhood projects

  Hu, Aihua, Ødemotland, Siv (2021)
 • Vis alle