Høgskulelektor

Astrid Reidun Berglid Bakken

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsett som høgskulelektor ved barnehagelærarutdanninga, Campus Sogndal sidan 01.08.2016. Har master i spesialpedagogisk rådgivning. Underviser i ulike emner i pedagogikk i barnehagelærarutdanninga. Underviser 1 . klasse BULL ( Barns utvikling leik og læring) Profesjonsrettleiar for 1 BLU deltid og ABLU.Underviser i 3.klasse LSU   (Leiing, samarbeid og utvikling). Underviser i rettleiing. Underviser litt på ulike vidareutdanningar som td. spesialpedagogikk. Rettleiar bachelor og Masterstudentar. Koordinator for arbeidsplassert barnehagelærarutdanning(ABLU). Er med i tiltaket "Ny lærar på Vestlandet". Eit tiltak for oppfølging og rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule. Ei nasjonal satsing som ligg under det nasjonale nettverket; "Veiledning for nyutdannede lærere", Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. https://www.nyutdannede.no/
 Jobbar også som utiklingspartnar innan Rekomp.

Har arbeidd i barnehage i over 25 år, mesteparten som styrar. Leverte masteroppgåva i 2015. Tittelen på oppgåva: «Korleis kan barnehagelærar fremme god psykisk helse hjå barn i barnhagen ved hjelp av gode relasjonar».

 

Underviser i
  • Underviser 1 . klasse BULL ( Barns utvikling leik og læring). Tema: Kontakt med barn, samspel og tilknytning og det å starte i barnehagen, didaktikk og observasjon. 3.klasse LSU( Leiing, samarbeid og utvikling). Tema: Rettleiing, organisasjonsteori, leiing, foreldresamarbeid.Koordinator for arbeidsplassert barnehagelærarutdanning(ABLU).. Underviser i rettleiing. Underviser litt på ulike vidareutdanningar som td. spesialpedagogikk.
Forskar på

Forskar på barn, barnehage, relasjonar mellom barn og personalet og foreldresamarbeid.

  • Fagfellevurdert artikkel: « Korleis kan barnehagelærar fremme god psykisk helse i barnehagen» https://psykisk-kommune.no/korleis-kan-barnehagelararar-fremme-god-psykisk-helse/19.60.
  • Kapitell i antologi: Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd (2021). "Barnehagelæraren si betydning i relasjonsbygging med foreldre i foreldresamtalar"
Forskargrupper