Førstelektor

Kjersti Johannessen

Underviser i

  • Fysisk fostring på barnehagelærarutdanning

Forskar på

  • The Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study (Prespas) - Kartlegging av fysisk aktivitet i barnehagen
  • Actnow (Aktive lærande barnehagebarn) - Kompetanseutvikling i barnehagen

Forskargrupper