Associate Professor

Lillian Ylvisåker Pedersen

Publications

 • Lærarrolla i utdanningsverkstad

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Sønsthagen, Anne Grethe, Glosvik, Øyvind (2024)
 • Barnehagelærarars leikepraksisar med barn i alderen 2-3 år, i lys av teorien om praksisarkitektur

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Hofslundsengen, Hilde Christine (2023)
 • Practice architecture of Norwegian ECEC teachers' interactions in play with children aged 2-3 years

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Hofslundsengen, Hilde Christine (2023)
 • Kompetanseheving i barnehagen: Everything. Everywhere. All at once?

  (2023)
 • Uteleik og barns trivsel, utvikling og læring

  (2023)
Show all