Førsteamanuensis

Lillian Ylvisåker Pedersen

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna barnehagelærar, har mellom- og hovudfag i barnehagepedagogikk og doktorgrad i utdanningsvitskap. Før eg starta på HVL arbeidde eg som styrar, pedagogisk leiar og spesialpedagog i barnehage. På HVL administrer og underviser eg i ulike klassar og emner på barnehagelærarutdanninga og vidareutdanningar, og eg rettleiar bachelor-, master- og PhD- kandidatar. Eg er fagkoordinator for pedagogikk på barnehagelærartudanninga på Campus Sogndal og FOU-koordinator i lærarutdanningbarnehageprosjektet. Forskinga mi er retta mot koplinga mellom barns bevegelsesmoglegheiter og danningsprosessar, og interaksjonar mellom barnehagepersonalet og barn.  

Publikasjonar

 • Lærarrolla i utdanningsverkstad

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Sønsthagen, Anne Grethe , Glosvik, Øyvind (2024)
 • Barnehagelærarars leikepraksisar med barn i alderen 2-3 år, i lys av teorien om praksisarkitektur

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Hofslundsengen, Hilde Christine (2023)
 • Uteleik og barns trivsel, utvikling og læring

  Pedersen, Lillian (2023)
 • Teachers’ interactions with children in micro-level transitions in Norwegian preschools

  Pedersen, Lillian, Bakken, Astrid Reidun Berglid, Johannessen, Kjersti, Bøyum, Sigrid (2023)
 • Practice architecture of Norwegian ECEC teachers' interactions in play with children aged 2-3 years

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Hofslundsengen, Hilde Christine (2023)
 • Kvalitet i samspelet mellom personale og barn i norske barnehagar

  Pedersen, Lillian, Bjørnestad, Elisabeth (2023)
 • Kva kompetanser treng barnehagelæreren i framtidas barnehage?

  Pedersen, Lillian, Østrem, Solveig (2023)
 • Kompetanseheving i barnehagen: Everything. Everywhere. All at once?

  Pedersen, Lillian (2023)
 • Hva kjennetegner samspillet mellom ansatte og barn i norske barnehager?

  Sandgrind, Silje Wiken, Pedersen, Lillian (2023)
 • Samanhengen mellom størrelse på barnehagar og kvalitet

  Svarstad, Solveig, Pedersen, Lillian (2023)
 • Leiken - barnas domene?

  Pedersen, Lillian, Greve, Anne (2022)
 • Quality in the interactions between children and staff in context of play.

  Pedersen, Lillian, Nornes-Nymark, Merete (2022)
 • Expanding or limiting the space of opportunity - Preschool teachers´ interactions with children in transition situations.

  Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid (2022)
 • Kvalitet i samspelet mellom barn og personale i norske barnehagar

  Pedersen, Lillian, Bjørnestad, Elisabeth, Nornes-Nymark, Merete , Engesæter, Mari, Aadland, Eivind (2022)
 • Kjære barnehagelærere - stå opp for den kunnskapen dere har

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid, Alme, Hilde, Fimreite, Hege, Bakken, Astrid Reidun Berglid (2022)
 • Fem år gamle barn i bevegelse på barnehagens leikeplass. Eit blikk på samanhengen mellom barns bevegelsesmoglegheiter og danningsprosessar

  Pedersen, Lillian (2022)
 • Quality in the interaction between staff and children in Norwegian kindergartens observed with ECERS-R

  Pedersen, Lillian, Nornes-Nymark, Merete , Bjørnestad, Elisabeth, Engesæter, Mari, Aadland, Eivind (2022)
 • Dynamical forms of vitality: An exploration of preschool teachers` interaction with children in transitions

  Pedersen, Lillian (2022)
 • The moment of play and movement

  Pedersen, Lillian (2022)
 • Fysisk aktiv leik

  Pedersen, Lillian, Johannessen, Kjersti (2021)
 • Kjensla av leikeplassen

  Pedersen, Lillian (2021)
 • Visste du at bevegelsen og augneblikket kan vere viktig for barns moglegheiter til å bli inkluderte i leik?

  Pedersen, Lillian (2021)
 • The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers

  Johannessen, Kjersti, Bjørnestad, Elisabeth, Nilsen, Ada Kristine Ofrim, Ylvisåker, Einar, Nornes-Nymark, Merete, Engesæter, Mari (2020)
 • The moment of play and movement: A qualitative study of children`s playful shared movements.

  Pedersen, Lillian, Moe, Vegard Fusche (2020)
 • Kjensla av leikeplassen. Ei kvalitativ undersøking av fem år gamle barn sine bevegelsespraksisar i barnehagen.

  Pedersen, Lillian (2020)
 • Barna møter mobilt materiale i bevegelsesleik

  Pedersen, Lillian (2020)
 • Fysisk aktivitet og kvalitet i barnehagen. Samanheng mellom barnehagekvalitet og objektivt målt fysisk aktivitetsnivå.

  Johannessen, Kjersti, Nilsen, Ada Kristine Ofrim, Ylvisåker, Einar, Nornes-Nymark, Merete , Engesæter, Mari, Bjørnestad, Elisabeth (2019)
 • Når barna møter leikeplassen - eit kjønnsperspektiv på barnas rørslemoglegheiter

  Pedersen, Lillian (2019)
 • Children`s Embodied Experiences on the Preschool Playground

  Pedersen, Lillian (2018)
 • "Det gjer eg ikkje ...". Barns rørsleutfordringar på barnehagens leikeplass.

  Pedersen, Lillian (2017)
 • Children`s embodied experiences in the preschool playground. A phenomenological approach.

  Pedersen, Lillian (2017)
 • Språkmiljø i barnehagen - reproduksjon av ulikhet?

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2016)
 • "Risk" and Physcial Activity in ECEC

  Pedersen, Lillian, Greve, Anne (2015)
 • Innledning

  Greve, Anne, Pedersen, Lillian, Sviggum, Hege Gjerde (2015)
 • Utviklingsarbeid og faglighet i barnehagen

  Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid, Haukedal, Kjersti Sandnes (2015)
 • Lek som ramme for barns identitetsdanningsprosesser : en casestudie av fire femåringer i barnehagen

  Pedersen, Lillian (2015)
 • Faglighet i barnehagen

  Greve, Anne, Pedersen, Lillian, Sviggum, Hege Gjerde (2015)
 • Literacy Activities in Preschool

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian (2014)
 • Barnehagens språkmiljø som kvalitetsindikator

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2013)
 • Language Environment as a Quality Indicator in Norwegian Preschools

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2013)
 • Emergent Literacy Environment as a Quality Indicator in Norwegian Preschools

  Bøyum, Sigrid, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2013)
 • Arbeid med lokalt utviklingsarbeid som faktor i studentane si utvikling som pedagogiske leiarar

  Pedersen, Lillian (2013)
 • Læringsbegrepet i barnehagens læreplaner

  Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari, Haukedal, Kjersti Sandnes, Hofslundsengen, Hilde Christine, Fossøy, Ingrid (2013)
 • Sogndal: UTEstedet uten friluftsbarnehage

  Sanderud, Jostein, Johannessen, Kjersti, Pedersen, Lillian (2013)
 • "What did you learn in pres-school today?" Om læringsbegrepet i rammeplanen

  Fossøy, Ingrid, Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari, Haukedal, Kjersti Sandnes, Hofslundsengen, Hilde Christine (2012)
 • Samarbeid som drivkraft : framtidsretta førskulelærarutdanning

  Helland, Synneva, Haukedal, Kjersti Sandnes, Pedersen, Lillian (2012)
 • Hva skal barnehagen være for de yngste barna?

  Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari, Greve, Anne (2012)
 • Eittåringen møter barnehagen

  Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari (2011)
 • Eittåringen møter barnehagen

  Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari (2011)
 • Førskulelærarstudentar si profesjonelle identitetsdanning

  Pedersen, Lillian (2011)
 • Om studentenes prosess i valg av problemstilling til bacheloroppgaven

  Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari (2011)
 • Møtet mellom student og øvingslærar som arena for utvikling av didaktisk fagkompetanse

  Pedersen, Lillian (2010)