Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk i barnehagelærarutdanninga, og rettleiing i studiet Veilederutdanning for veiledere for nyutdannede lærere i barnehage og skole (15 stp). Er med i tiltaket "Ny på Vestlandet". Eit tiltak for oppfølgjing og rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule. Ei nasjonal satsing som ligg under det nasjonalet nettverket; "Veiledning for nyutdannede lærere", Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Har arbeidd i mange år som førskulelærar. Tok hovudfag i 1996 og har arbeidd ved HIB sidan 1996.
Forskar på
  • Portrett av pedagogikk undervisningens praksis i barnehagelærerutdanninga. Delprosjekt. Leik i barnehagelærarutdanninga. ( 2015- ) Tidlegare sentrale forskingsprosjekt: - Barnehagen som danningsarena. Delprosjekt: Vilkår for danning av kjønn i barnehagen (2007 - 2014), - Læring gjennom veiledning (2000 - 2009), - "Sanningar" om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga (2007- 2009)