Conditions for children as explorers

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Prosjektperiode

November 2016 - Desember 2023

Prosjektsamandrag

Les mer om prosjektet på den engelske siden.