Underviser i
 • GLU 1-7, Matematikk 1
 • GLU 1-7, Matematikk 2
 • Språk tekst og matematikk
 • MDIP502B Matematikk som allmenndannende fag
 • MGBMA550 Matematikk 3, emne 4 - Masteroppgave
 • MGUMA503 Matematikk 3, emne 3 - Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet
Forskar på
 • Argumentasjon, ICT og modellering i et flerkulturell klasserom
 • Bruk av brettspill og digitale spill for å fremme matematisk forståelse
 • Barns matematikk
 • Matematikklæring: lærerutdanner - lærerstudent - elev
 • Semiotisk mediation, multimodalitet
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Mathematical and computational thinking in children’s problem solving with robots

  Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena, Gustavsen, Monica, Holm, Anny-Mari, Skauge Hoven, Camilla, Larsen, Sofie Bergitte, Sulen, Anne-Grete (2022)
 • "Gjerne kom med innspill om dere ville hatt med noe mer?" Hva kan vi lære fra veiledning av en lærerstudent i oppgavedesign for IKT-rik matematikkundervisning?

  (2022)
 • Muligheter for bruk av brettspill i arbeid med argumentasjon, problemløsning og romforståelse.

  (2021)
 • Presentasjon av boka “Mathematics in Early Childhood. Research, Reflexive Practice and Innovative Pedagogy” og de norske kapitlene

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Lade, Andreas, Reikerås, Elin Kirsti Lie, Nakken, Anne Hjønnevåg, Justnes, Camilla Normann (2021)
 • Scratch programming and student’s explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Vis alle