Underviser i

 • GLU 1-7, Matematikk 1
 • GLU 1-7, Matematikk 2
 • Språk tekst og matematikk
 • MDIP502B Matematikk som allmenndannende fag
 • MGBMA550 Matematikk 3, emne 4 - Masteroppgave
 • MGUMA503 Matematikk 3, emne 3 - Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Forskar på

 • Argumentasjon, ICT og modellering i et flerkulturell klasserom
 • Bruk av brettspill og digitale spill for å fremme matematisk forståelse
 • Barns matematikk
 • Matematikklæring: lærerutdanner - lærerstudent - elev
 • Semiotisk mediation, multimodalitet

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Muligheter for bruk av brettspill i arbeid med argumentasjon, problemløsning og romforståelse.

  Severina, Elena (2021)
 • Presentasjon av boka “Mathematics in Early Childhood. Research, Reflexive Practice and Innovative Pedagogy” og de norske kapitlene

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Lade, Andreas, Reikerås, Elin Kirsti Lie, Nakken, Anne Hjønnevåg, Justnes, Camilla Normann (2021)
 • Scratch programming and student’s explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Scratch programming and students' explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Geometry learning of children in digital activities

  Konca, Ahmet Sami, Baydilli, Sema, Severina, Elena (2020)