Courses taught

 

 • Mathematics didactics, Primary school teacher education 1-7
 • Mathematics didactics, kindergarten teacher education
Research areas

My current research interests are related to argumentation, both at kindergarten and school, as well as use of ICT (photography, programming, etc.) in teaching. I am currently working on LATACME project.

Research groups

Publications

 • Mathematical and computational thinking in children’s problem solving with robots

  Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena, Gustavsen, Monica, Holm, Anny-Mari, Skauge Hoven, Camilla, Larsen, Sofie Bergitte, Sulen, Anne-Grete (2022)
 • "Gjerne kom med innspill om dere ville hatt med noe mer?" Hva kan vi lære fra veiledning av en lærerstudent i oppgavedesign for IKT-rik matematikkundervisning?

  (2022)
 • Muligheter for bruk av brettspill i arbeid med argumentasjon, problemløsning og romforståelse.

  (2021)
 • Presentasjon av boka “Mathematics in Early Childhood. Research, Reflexive Practice and Innovative Pedagogy” og de norske kapitlene

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Lade, Andreas, Reikerås, Elin Kirsti Lie, Nakken, Anne Hjønnevåg, Justnes, Camilla Normann (2021)
 • Scratch programming and student’s explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Show all