Pyramide

Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv

Forskergruppen er opptatt av hvordan matematikk utvikles, kommuniseres og brukes.

Seksjon for matematikk fagdidaktikks lange tradisjon med å benytte kritiske metodologier til å undersøke ulike sider ved matematikkundervisning videreføres gjennom forskergruppen.

Gruppens forskning rettes særlig mot hvordan ulike aktører agerer kritisk i møte med læring, undervisning, bruk og anvendelse av matematikk i ulike sammenhenger.

Forskergruppen organiseres i tematiske undergrupper, som alle har felles perspektiv og overlappende forskningstema som gjør det naturlig å organisere dem i samme forskergruppe. Dette inkluderer tema som matematikklæring hos barn i ulike aldre, modellering i tilknytning til kritisk-matematisk danning, matematiske argumentasjon og agens knyttet til samfunnet, og argumentasjon innen digitale kommunikasjonsformer.

Utvalgte publikasjoner

Lange, T. & Meaney, T. (2019). Discussing mathematics teacher education for language diversity. In J. Subramanian (Ed.) Proceedings of the tenth international mathematics education and society conference (Vol. 2). Hyderabad, India: University of Hyderabad.

Meaney, T. (2018). Mathematics curricula: Issues of access and quality. In M. Jurdak & R. Vithal (Eds.) Social and political dimensions of mathematics education (pp. 171-189). New York: Springer.

Meaney, T., Trinick, T., & Fairhall, U. (2019). Statistical enquiry and cultural knowledge: Ocean settlement voyages. Journal of Mathematics and Culture, 13(1), 80-99.

bilde av Rune Herheim

Rune Herheim

Forskergruppeleder

Les mer

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald