Førstelektor

Magni Elen Hope Lossius

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider i barnehagelærerutdanningen og i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Har holdt en rekke etter - og videreutdanningskurs. Forskningsfeltet er rettet inn mot barnehage, begynneropplæring og lærerstudenters læring. Er med i FINNUT-prosjektet "Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms" (LATACME, 2018-2022) i delprosjektet "Argumentasjon i det flerspråklige klasserommet".
Underviser i
 • Språk, tekst og matematikk 1
 • Språk,tekst og matematikk 2
 • Språk, tekst og matematikk 3
 • Fordypningen Aesthetics and outdoor education i BLU
 • GLU 1-7 Matematikk 1
Forskar på
 • De yngste (0-3 år)
 • Barns matematikk
 • Matematikklæring i barnehagens praksis
 • Argumentasjon i det flerspråklige klasserommet
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Stories Neglected About Children's Mathematics Learning in Play

  Fosse, Trude, Johansson, Maria L., Lossius, Magni Elen Hope, Wager, Anita, Wernberg, Anna (2018)
 • Mathematics as the Trojan horse in Norwegian early childhood policy?

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Lossius, Magni Elen Hope, Meaney, Tamsin (2018)
 • “I find that pleasurable and play-oriented mathematical activities create wondering and curiosity”: Norwegian Kindergarten Teachers’ Views on Mathematics.

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2018)
 • (Wanting to do) Ethical research in a shifting context

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø, Fosse, Trude, Lange, Troels, Lie, Johan, Lossius, Magni Elen Hope, Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena (2017)