Indigenous mathematics education

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Desember 2016 - Desember 2021