Arbeids- og kompetanseområde

Tamsin Meaney er professor i matematikkutdanning. Hun har vært involvert i lærerutdanningsprogrammer og veilederte post-graduate studenter i New Zealand, Australia, Sverige og Norge. Hun er en svært produktiv matematikk utdanningsforsker med mer enn en 100 peer reviewed publikasjon. Hennes spesialiteter er i urfolksutdanning, tidlig barndomsutdanning og lærerutvikling. Hun har presentert keynotes i flere land rundt om i verden. I dag er hun forskningsleder for et stort forskningsråd finansiert prosjekt om "Læring om undervisningsargumentasjon for kritisk matematikkutdanning i flerspråklige klasserom" som vil løpe fra 2018-2021. Hun driver også et prosjekt som en del av Kindergarten Knowledge (Kindknow) - Senter for systemisk forskning om mangfold og bærekraftig fremtid.

Publikasjonar

 • Introducing the role of being an advocate in mathematics teacher education

  Meaney, Tamsin Jillian, Rangnes, Toril Eskeland (2024)
 • Young students’ representations of mathematics in posing problems about fairness

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2024)
 • etnomatematikk

  Fyhn, Anne Birgitte, Meaney, Tamsin Jillian (2024)
 • Norwegian and Swedish early childhood preservice teachers’ views on digital technologies for supporting mathematics explorations

  Vee, Mona Karbaschi, Lembrér, Dorota, Meaney, Tamsin Jillian (2024)
 • Children’s mathematical literacy as education for sustainable development

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2024)
Vis alle