Arbeids- og kompetanseområde

Tamsin Meaney er professor i matematikkutdanning. Hun har vært involvert i lærerutdanningsprogrammer og veilederte post-graduate studenter i New Zealand, Australia, Sverige og Norge. Hun er en svært produktiv matematikk utdanningsforsker med mer enn en 100 peer reviewed publikasjon. Hennes spesialiteter er i urfolksutdanning, tidlig barndomsutdanning og lærerutvikling. Hun har presentert keynotes i flere land rundt om i verden. I dag er hun forskningsleder for et stort forskningsråd finansiert prosjekt om "Læring om undervisningsargumentasjon for kritisk matematikkutdanning i flerspråklige klasserom" som vil løpe fra 2018-2021. Hun driver også et prosjekt som en del av Kindergarten Knowledge (Kindknow) - Senter for systemisk forskning om mangfold og bærekraftig fremtid.

Publikasjonar

 • Milieus of learning in a Norwegian mathematics textbook

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2021)
 • Surveying mathematics preservice teachers

  Meaney, Tamsin Jillian, Lange, Troels, Hansen, Ragnhild, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland, Rasmussen, Nils Henry Williams (2021)
 • Preservice teachers learning from teaching mathematics in multilingual classrooms

  Rangnes, Toril Eskeland, Meaney, Tamsin Jillian (2021)
 • Surveying preservice teachers’ understanding of aspects of mathematics teaching – a cluster analysis approach

  Rasmussen, Nils Henry Williams, Herheim, Rune, Hansen, Ragnhild, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian, Rangnes, Toril Eskeland (2021)
 • Cultural meetings? Curricula, Digital Apps and Mathematics Education

  Christiansen, Silje Fyllingsnes, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Vis alle