Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk.

Underviser i

Matematikk på lærerutdanningen 

Forskar på

Forskningsinteresser er bl.a. knyttet til kritisk matematikkdidaktikk, og hvordan komplekse og samfunnsaktuelle problemstillinger kan knyttes til matematikkundervisning for å fremme et kritisk medborgerskap. Forsker også på programmering i skolen, elevers etiske refleksjoner og demokratiske danning. Videre er argumentasjon og kritisk matematikk­didaktikk i flerspråklige klasserom, knytt til emner som matematisk modellering og IKT av forskningsinteresse.

Forskargrupper

Kritisk demokratisk danning

LATACME

Publikasjonar

 • Potentials for critical reflections on climate change figures

  Hauge, Kjellrun Hiis, Gøtze, Peter, Hansen, Ragnhild, Steffensen, Lisa (2022)
 • Carbon Footprints Calculators and Climate Change

  Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2021)
 • Bærekraft ved lærerutdanningen i "Mobilizing SDG knowledge in Higher Education"

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Critical mathematics education and climate change A teaching and research partnership in lower-secondary school

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Critical mathematics education and mathematical modelling in a time of societal crises. Climate change and the COVID-19 pandemic

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Vis alle