Arbeids- og kompetanseområde

Jeg arbeider ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking i Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. I tillegg har jeg verv som verneombud ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, og som hovedverneombud ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Underviser i

 • Matematikk GLU 5-10
 • Kompetanse for kvalitet
 • Veiledning av masterstudenter

Forskar på

 • Programmering i matematikk
 • Argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk

Publikasjonar

 • Programming in the classroom as a tool for developing critical democratic competence in mathematics

  Hauge, Inge Olav (2021)
 • Datamaskinmatematikk

  Hauge, Inge Olav, Eikeland, Erik (2021)
 • Contributions of Computer Programming to the Development of Democratic Competence: empowerment and agency

  Hauge, Inge Olav, Lie, Johan (2021)
 • Programming in the classroom as a tool for developing critical democratic competence in mathematics

  Hauge, Inge Olav, Lie, Johan, Abtahi, Yasmine, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Young children´s engagement with mathematics: Expanding teacher educators´ views

  Hauge, Inge Olav, Kacerja, Suela, Lange, Troels, Lie, Johan, Meaney, Tamsin, Severina, Elena (2018)