Arbeids- og kompetanseområde

Matematikkfaget i lærerutdanningen

Jeg har gjennom mitt virke ved HiB/HVL tilegnet meg lang erfaring når det gjelder  utvikling av nye emner i matematikk- og matematikkdidaktikk, og når det gjelder utviklingssamarbeid med skoler ( og barnehager) om matematikklæring -og undervisning, også i tverrfaglige sammenhenger. 

Min forskningsinteresse er i hovedsak rettet inn mot  studenters profesjonaliseringsprosess som matematikklærere - kommunikasjon og matematikklæring, og  feltet kritisk matematikkundervisning.

Underviser i

For tiden underviser jeg i syklus 2 på GLU 5-10 -Master i matematikkdidaktikk,  i videreutdanningsemner i matematikk for lærere, og i videreutdanningen - Master i didaktiske praksiser. 

Forskar på

 • Jeg forsker på
  • modellering som metode og innhold i matematikkundervisningen i skole og lærerutdanning
  • kritisk matematikkdidaktikk-matematkkens betydning og rolle i samfunnet
  • sammenheng mellom samtalekvaliteter og matematikklæring
 • Jeg er for tiden med i følgende forsknings-og utviklingsprosjekter:
  • Learning about teaching argumentation for critical mathematics education -LATACME(2018-2022)
  • Fake news i skolen
  • Teaching indices as mathematical models and as entry points to critical discussions - Design and research of a teaching toolkit to be used in teacher education- international perspective
  • Teaching and learning about indices and their application in society
  • Matematikk og lyrikk
  • Mobility Program in Mathematics Education between HVL and University of Prishtina ( Erasmus)
  • Teacher students in Mathematics - Mobility and collaboration between Bergen and Copenhagen (NOTED)

Forskargrupper

 • LATACME
 • Lived Democracy (leder)
 • Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv