Arbeids- og kompetanseområde

Eg arbeider med lærarutdanning i matematikk ved Høgskulen på Vestlandet. I tillegg er eg redaktør for Tangenten - tidsskrift for matematikkundervising.

I perioden 2018-2022 brukar eg mykje av forskingstida mi på prosjektet Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms (LATACME). Der er eg leiar for gruppa som fokuserer på IKT/programmering og elevar si matematikklæring.

Underviser i

 • Master i Undervisningsvitenskap
 • PhD-programmet Danning og didaktiske praksisar
 • Etter- og vidareutdanningskurs på matematikk i lærarutdanning
 • Master-delen av den nye femårige lærarutdanninga 1–7

Forskar på

 • Korleis programmering kan brukast for å legga til rette for elevar si læring av matematikk
 • Digitale læremiddel i matematikkundervising
 • Korleis legga til rette for at elevar utviklar ei fleksibel og rik bruk og forståing av matematikk
 • Samanhengar mellom samtalekvalitetar og matematikklæring
 • Kritisk matematikkdidaktikk - matematikken si rolle i samfunnet
 • Kva matematikk som trengst for å utøva ulike yrker

Forskargrupper

Publikasjonar

 • The zone of proximal Development: democratic argumentation and agency

  Abtahi, Yasmine, Herheim, Rune (2022)
 • Synthesis: An elaborated understanding of lived democracy in education

  Hauge, Kjellrun Hiis, Werler, Tobias Christoph, Herheim, Rune (2022)
 • Lived democracy in education. Young citizens' democratic lives in kindergarten, school and higher education

  Herheim, Rune, Werler, Tobias Christoph, Hauge, Kjellrun Hiis (2022)
 • Introduction: Exploring and defining lived democracy in education

  Werler, Tobias Christoph, Herheim, Rune (2022)
 • Digitale relasjoner

  Bjørkelo, Brita, Herheim, Rune, Almås, Aslaug Grov (2021)
 • Vis alle