Arbeids- og kompetanseområde

Matematikkdidaktikk

Underviser i

 • Matematikkdidaktikk i barnehageutdanningen
 • Matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen
 • Master
 • Etter-og videreutdanningskurs

Forskar på

 • Matematiske samtaler
 • Regnefortellinger
 • Begynneropplæring
 • Matematikkvansker

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Milieus of learning in a Norwegian mathematics textbook

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2021)
 • Regnefortellinger i begynneropplæringen - nye muligheter

  Fosse, Trude (2020)
 • Kindergarten Teachers’ Stories About Young Children’s Problem Posing and Problem Solving

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Å formulere og løse problemer i barnehagen

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Alle skal med - sammen om matematikkvansker

  Fosse, Trude, Lode, Beate, Ånestad, Gerd (2020)
 • Vis alle