Forskargruppe for lese- og skrivedidaktikk

Forskargruppe i lese- og skrivedidaktikk er ei tverrfagleg forskargruppe som arbeider med å skaffe ny kunnskap om lesing og skriving med relevans for heile grunnskuleløpet, med vekt både på begynnaropplæringa og den vidare lese- og skriveopplæringa.

Gruppa forskar på lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheiter i alle fag og har pågåande prosjekt knytt til m.a. norsk, matematikk, KRLE og engelsk.

Forskingsaktiviteten i gruppa vil resultere i ny kunnskap om lese- og skriveutvikling hos grunnskuleelevar, om literacy-kompetanse på tvers av fag og i didaktiske modellar tilpassa både begynnaropplæringa og den vidare lese- og skriveopplæringa.

Pågåande forskingsprosjekt

Blogg

Språk i utdanning

Nettverk og konferansar

Medarrangør for konferansen GOD START, januar 2017 og januar 2019

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.