Arbeids- og kompetanseområde

engelskdidaktikk norskdidaktikk allmenn språkvitskap norsk språkvitskap engelsk språkvitskap kontrastiv lingvistikk formell grammatikk datalingvistikk språkteknologi korpuslingvistikk omsetjingsvitskap tekstlingvistikk fagspråk

Underviser i

  • engelske språkemne for grunnskulelærarutdanninga
  • engelsk for ingeniørfag