Arbeids- og kompetanseområde

Engelsk språk og fagdidaktikk

Underviser i

Engelsk språk og fagdidaktikk for grunnskulelærarutdanninga

Engelsk språk og fagdidaktikk for etter- og vidareutdanning

Engelsk for ingeniørfag

Forskar på

Grammatikkdidaktikk

Forskargrupper

Researching Teacher Education, Language and Literature (RETELL)

Forskargruppe for lese- og skrivedidaktikk

Publikasjonar

 • Å skrive gode setningar

  Thunes, Martha, Haugereid, Petter (2018)
 • Extracting multiword expressions from a Norwegian syntactically annotated corpus for use in language teaching and research

  Haugereid, Petter, Thunes, Martha (2017)
 • The concept of ‘translation unit’ revisited

  (2017)
 • NorGramBank: A ‘Deep’ Treebank for Norwegian

  Dyvik, Helge J. Jakhelln, Meurer, Paul, Rosén, Victoria, De Smedt, Koenraad, Haugereid, Petter, Losnegaard, Gyri Smørdal, Samdal, Gunn Inger Lyse, Thunes, Martha (2016)
 • The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking

  Rosén, Victoria, Thunes, Martha, Haugereid, Petter, Losnegaard, Gyri Smørdal, Dyvik, Helge J. Jakhelln, Meurer, Paul, Samdal, Gunn Inger Lyse, De Smedt, Koenraad (2016)
Vis alle