Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser i norsk på lærarutdanninga på Stord, både GLU 1-7 og GLU 5-10, både på syklus 1 og syklus 2. 

Underviser i

 • Norsk på lærarutdanninga

Forskar på

 • Skrivedidaktikk
 • Klasseromssamtale
 • Skriveutvikling
 • Nynorsk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Korleis utvikla evna til kritisk tenking? Dialog, autentisitet og engasjement

  Myklebust, Hege (2021)
 • Concepts and words in spontaneous everyday conversations about natural science topics in kindergarten

  Myklebust, Hege, Tandberg, Cato (2021)
 • Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2020)
 • Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk – erfaringar frå fleirspråklege ungdomsskuleelevar i to nynorskkommunar

  Myklebust, Hege, Osdal, Hilde Randi (2020)
 • Refleksjon i elevars loggskriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Vis alle