Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser i norsk på lærarutdanninga på Stord, både GLU 1-7 og GLU 5-10, både på syklus 1 og syklus 2. 

Underviser i

 • Norsk på lærarutdanninga

Forskar på

 • Skrivedidaktikk
 • Klasseromssamtale
 • Skriveutvikling
 • Nynorsk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Vidunderlege Vera - bokbad med Siri M. Kvamme

  (2022)
 • Kompetanse i nynorsk hos nyutdanna lærarar i Noreg

  Myklebust, Hege, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • Bokmål og nynorsk (2) - kontrastivt perspektiv

  (2021)
 • Komma(2): Lag oppgåver, finn regelen

  (2021)
 • Vis alle