Publications

 • Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2020)
 • Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk – erfaringar frå fleirspråklege ungdomsskuleelevar i to nynorskkommunar

  Myklebust, Hege, Osdal, Hilde Randi (2020)
 • Refleksjon i elevars loggskriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Reflekterande skriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Loggskriving som læringsressurs i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege, Aske, Jorunn (2019)
 • Show all