Publications

 • Korleis utvikla evna til kritisk tenking? Dialog, autentisitet og engasjement

  Myklebust, Hege (2021)
 • Korleis utviklar lærarstudentar evna til å leia læringssamtalar i norskfaget?

  Myklebust, Hege (2021)
 • Concepts and words in spontaneous everyday conversations about natural science topics in kindergarten

  Myklebust, Hege, Tandberg, Cato (2021)
 • Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2020)
 • Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk – erfaringar frå fleirspråklege ungdomsskuleelevar i to nynorskkommunar

  Myklebust, Hege, Osdal, Hilde Randi (2020)
 • Show all